top of page
6A5A3444

ארגון הבוגרים

ארגון הבוגרים של עמותת תפוח הוקם בשנת 2013 מתוך הראייה כי בטווח הגילאים שבין- 18-30 מקבלים צעירים וצעירות החלטות אשר מעצבות את חייהם ולפיכך על העמותה לסייע לבוגריה הניצבים מול צמתים קריטיים של תהליכי בחירת מקצוע וחיפוש עבודה. 

כמי שחרטה על דגלה את ערך החדשנות, פועלת עמותת תפוח להנגשת תכניות תעסוקה מתקדמות לטובת בוגריה תוך שימוש בקשריה הענפים עם קהילת ההייטק בישראל. ארגון הבוגרים מציע מגוון של פעילויות ושירותים לאלפי צעירים וצעירות: הכשרות טכנולוגיות מתקדמות מסובסדות, ליווי, יעוץ והשמה לתעסוקה, מפגשי Networking, סדנאות ליעוץ אקדמי ותעסוקתי, מלגות ללימודים גבוהים בתחומים טכנולוגיים ועוד.

bottom of page