top of page

אוריינות דיגיטלית

פיתוח וביצוע תכניות ופרויקטים לקהלים שונים העושים את צעדיהם הראשונים או הבסיסיים בעולמות טכנולוגיים. באמצעות רשת של מרכזי ידע ומחשבים הפרוסה בכל הארץ, אנו מסייעים לילדים, קשישים, ואוכלוסיות מודרות לשפר את חייהם באמצעות שימוש מושכל בכלים טכנולוגיים.

bottom of page