top of page

​תכנית Seeds

ליזמות טכנולוגית

תוכנית Seeds ליזמות מיועדת לצעירים בגילאי

18-25 בעלי רקע טכנולוגי בסיסי ורוח יזמית, ואשר רוצים לפתח ולהעמיק את ארגז הכלים הרעיוני והמעשי שלהם בתחום היזמות. התכנית מקנה חשיפה לעולם היזמות והחדשנות, למידת השפה היזמית, הקניית כלים לחשיבה יזמית תוך תרגול התאוריות והכלים המובילים בעולם לפיתוח רעיונות ומיזמים.

Seeds 5 יוצא לדרך!

מהיר יותר, מאתגר יותר, משמעותי יותר!

ההרשמה הסתיימה. תודה לכל הפונים. 

נתראה במחזור הבא. 

bottom of page